Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy

Akcja „CZYSTA ŚWIDNICA”

W ramach akcji CZYSTA ŚWIDNICA uczniowie klas IV porządkowali teren wokół szkoły. Sprzątanie przebiegło bardzo sprawnie. Mamy nadzieję, że takie działanie zaowocuje chęcią codziennego dbania o środowisko. W worki i rękawice zaopatrzył nas Wydział Gospodarki Odpadami w Świdnicy.