Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy

BEZPIECZNA SZKOŁA – BEZPIECZNY UCZEŃ

Z radością i dumą informuję, że nasza szkoła otrzymała certyfikat BEZPIECZNA SZKOŁA – BEZPIECZNY UCZEŃ w Ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Studium Prawa Europejskiego. Jednocześnie, mając na uwadze bezpieczeństwo naszych uczniów przypominam:
1) Procedury bezpieczeństwa SP2 zostały opracowane w oparciu o kompendium wiedzy MEN i są dostępne http://bip.swidnica.nv.pl/sp2,m,9365,procedury-administracyjne.html;
2) we wszystkich klasach wychowawcy przeprowadzą  zajęcia nt. czynników warunkujących bezpieczeństwo w szkole, procedur zachowania w sytuacji nadzwyczajnej oraz o wzajemnym szacunku;
3) zachęcam do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami nt. funkcjonowania szkoły osobiście, za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub skrzynki dostępnej na parterze przy wejściu głównym.


Alicja Matysik /dyrektor szkoły/