Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy

„Projekty edukacyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych, a realizowane w Szkole Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy”.

LOWE – Akademia Wiedzy Koniecznej Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji 2017/2018 i 2018/2019

projekt unijny realizowany we współpracy z Politechniką Wrocławską i Stowarzyszeniem Carpe Diem;
-wartość projektu 210 000 zł, z tego 50 000 zł zostało przeznaczone na doposażenie szkoły;
– w projekcie wzięło udział 180 dorosłych mieszkańców Gminy Miasto Świdnica, największą grupę stanowili rodzice uczniów szkoły i seniorzy;
-w ramach projektu odbyło się 300 godz. zajęć i warsztatów, 5 wyjazdów i 36 spotkań i wydarzeń. Do końca 2018 roku  projekt był kontynuowany  w zakresie: organizacji zajęć językowych i Własna Marka oraz zajęć dla seniorów w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Carpe Diem.

Każdy jest ważny” – projekt realizowany przy współpracy z Fundacją Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego 2017/2018 i 2018/2019

– projekt unijny  realizowany przy współpracy z Fundacja Krzyżowa i Gminą Miasto Świdnica;
– wartości projektu 175 000 zł, z tego ponad 87 000 zł przeznaczone na doposażenie szkoły w pracownie komputerową, tablice, rzutniki, pomoce dydaktyczne;
– w projekcie wzięło udział ponad 200 uczniów najstarszych klas;
– w ramach projektu uczniowie uczestniczyli w wyjazdach dydaktycznych, w zajęciach dla uczniów z trudnościami i orzeczeniami, dla uczniów zdolnych, w zajęcia z zakresu pomocy psychologicznej i doradztwa zawodowego.

Z Miłości do Niepodległej 2018/2019 projekt organizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach projektu „Godność, wolność, niepodległość”;

wartość projektu 10 000 zł;
projekt objął wszystkich uczniów szkoły, rodziców, przyjaciół oraz grupę uczniów ze świdnickich szkół podstawowych;
– w ramach projektu zorganizowano szereg wydarzeń: Międzyszkolny Turniej Kocham Cię, moja Polsko, wystawę pamiątek związanej z odzyskaniem oraz budową przez Polskę niepodległości, wycieczki patriotycznej do Poznania , Festyn Osiedlowy z miłości do Niepodległej, ogólnopolski konkurs multimedialny „Olimpijczyk 100-lecia” ( w podsumowaniu uczestniczyli olimpijczycy), wspólne śpiewanie w szkole i w kościele NMP Królowej Polski oraz szereg drobniejszych wydarzeń;

SMOK – Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki 2018/2019 i 2019/2020

projekt finansowany przez Polski Związek Koszykówki  i Ministerstwo Sportu i Turystyki;
– wartość projektu 20 000 zł, z tego 10 000 zł wartość otrzymanego sprzętu;
– projekt obejmuje zajęcia piłki koszykowej dla chłopców klas 4-6. W projekcie uczestniczą chłopcy i dziewczynki z klas 1-5 SP2;

Aktywna tablica 2018/2019

projekt finansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej;
– wartość projektu 14 000 zł;
– zakup sprzętu – tablic interaktywnych;
– zorganizowanie sieci szkół w celu organizacji samokształcenia i wymiany wiedzy.

Matematyczni Olimpijczycy 2018/2019

grant edukacyjny finansowany przez Fundację MBANKU;
– wartość grantu 5000 zł;
– projekt obejmował uczniów klas 4-6, w ramach grantu uczniowie uczestniczyli w wycieczce do Rzeczki, gdzie przez 2 dni uczyli się praktycznego wykorzystania matematyki w warunkach pozaszkolnych, w rodzinnym konkursie w Poszukiwaniu Narodowego  Skarbu z wykorzystaniem świdnickich ścieżek rowerowych, Noc z matematyką.

Spotkania z matematyką 2018/2019

grant edukacyjny finansowany przez Fundację MBANKU;
– wartość grantu 8000 zł;
– projekt obejmował uczniów klas 7-8 i gimnazjum, w ramach grantu uczniowie uczestniczyli w zajęciach matematyki, w klasowym konkursie w – Poszukiwaniu Narodowego  Skarbu, zorganizowali  Noc z matematyką, poszerzyli kompetencje matematyczne.

Alicja Matysik