Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy

SZKOLNE DNI TOLERANCJI, SZACUNKU I ŻYCZLIWOŚCI

Uśmiech, życzliwe słowo, uprzejme gesty, pozytywne nastawienie do świata potrafią sprawić, że wszystkim wokół żyje się lepiej. Doskonale wiedzą o tym uczniowie naszej szkoły. Zakończyliśmy właśnie Szkolne Dni Tolerancji, Szacunku i Życzliwości organizowane w ramach projektu Szkoła z Klasą 2.0. Głównym celem obchodów było upowszechnienie tych wartości jako podstawowych zasad współżycia społecznego.

            O tolerancji, szacunku i empatii podczas zajęć wychowawczych debatowali uczniowie klas IV-VII. W działania włączyli się również najmłodsi uczniowie klas I-III, oddziały zerowe oraz przedszkolaki ze szkolnego oddziału „Motylków”, które omawiały trudny temat akceptacji i odrzucenia na podstawie obejrzanej bajki pt. „Brzydkie kaczątko”.

Korytarze naszej szkoły zapełniły się kolorowymi plakatami, a na środku stanęło Szkolne Drzewo Życzliwości, na którym uczniowie zawieszali pozdrowienia pełne miłych słów, życzenia lub komplementy. Dzięki „Życzliwej Fotobudce” można było zrobić zdjęcie z przyjacielem. Uczniowie klasy VII wykonali prace plastyczne zatytułowane „Nie czyń drugiemu, co tobie nie miłe” ukazując trudny temat relacji społecznych oraz wrażliwości na drugiego człowieka.

Każda klasa przygotowała własną gazetkę zawierającą zasady życzliwego zachowania wobec innych osób. Dzięki wypracowaniu wielu wspaniałych pomysłów możliwe było stworzenie Szkolnego Kodeksu Życzliwości.