Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy

Szkolny Konkurs Recytatorski: „Wierszyki łamiące języki” za nami.

24 lutego 2021 r. odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski: „Wierszyki łamiące języki” dla uczniów klas 0-3.
Do udziału przystąpiło 11 uczniów, którzy byli oceniani w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 0-1 oraz 2-3.
Występy oceniało jury w składzie:
Helena Pietrzak- nauczyciel języka polskiego/bibliotekarz

  1. Alicja Kotowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
  2. Anna Stanisz – nauczyciel wspomagający

    Oceniano kulturę słowa, bezbłędną recytację, poprawną wymowę, dobór wiersza oraz interpretację i tzw. „ogólne wrażenie”. Wszyscy wywiązali się na „6” z tego zadania, więc wybór był trudny dla jurorów. W efekcie po naradzie wyłonili zwycięzców :

Klasy 0-1
I miejsce –
Weronika Dereń – klasa 1a
I miejsce – Aleksander Zemla – klasa 1b
II miejsce – Nadia Hejducka – klasa 0a
III miejsce – Matylda Wiącek – klasa 1c
III miejsce – Julia Karkoszka – klasa 0b

Klasy 2-3
I miejsce
– Franciszek Kościołek – klasa 3b
I miejsce – Nina Żynkin – klasa 2c
II miejsce – Amelia Wachol –klasa 3a
III miejsce – Sandra Dudzik – klasa 3c

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy, a zwycięzcom życzymy dalszych sukcesów.

                                         Koordynatorzy konkursu recytatorskiego:
                                        Ewelina Wawrzyniak-Zemla
Helena Pietrzak