Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy

Uroczyste Pasowanie uczniów klas zero i pierwszych

Dnia 14 października odbyło się uroczyste Pasowanie uczniów klas zero i pierwszych.
Ze względu na sytuację pandemiczną przebieg uroczystości odbył się etapami- każda klasa pierwsza oddzielnie. Pasowania dokonała Pani Dyrektor, przy pomocy tradycyjnego ołówka, pasując dzieci na pełnoprawnych uczestników społeczności uczniowskiej. W tym przedsięwzięciu aktywnie uczestniczyli uczniowie Małego Samorządu Uczniowskiego oraz starsi uczniowie. Nasi pierwszoklasiści otrzymali też pamiątkowe upominki.

Gratulujemy.

Mały Samorząd Uczniowski