Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy

Kwiecień 2018 – Dbamy o świeże powietrze

Uczniowie z klasy 3b przygotowali krótką lekcję dotyczącą dbania o świeże powietrze oraz skutków oddychania tym zanieczyszczonym. Zaprosili do siebie kolegów i koleżanki z edukacji wczesnoszkolnej i zaprezentowali efekty swojej pracy. Były plakaty, ulotki, maski antysmogowe a nawet krzyżówka do rozwiązania. Odbyła się również krótka scenka informacyjna, a na koniec pokaz prezentacji multimedialnej. Dziękujemy, że chcieliście nas wysłuchać.