Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy

Szkoła » kadra

Dyrekcja

 • mgr Alicja Matysik
  dyrektor

  WYKSZTAŁCENIE:

  – studia wyższe: Uniwersytet Wrocławski Wydział Filologii Polskiej

  studia podyplomowe:

  -Menedżer w Oświacie – Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu,
  – Sprawowanie Nadzoru Pedagogicznego – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im Angelusa Silesiusa
  w Wałbrzychu,
  – New Public Management- Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
  – Rewalidacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania
  i Przedsiębiorczości,
  – Tyflopedagogika – rewalidacja uczniów niewidomych i niedowidzących – Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania
  i Przedsiębiorczości,
  kursy i certyfikaty:
  Kurs na egzaminatorów okręgowych komisji egzaminacyjnych.
  Przewodnicząca zespołu egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu w części humanistycznej.

 • mgr Jerzy Tokarski
  wicedyrektor

  WYKSZTAŁCENIE:

  – studia wyższe: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze – wychowanie techniczne
  studia podyplomowe:
  – Uniwersytet Wrocławski – Informatyka,
  – Uniwersytet Wrocławski – Szkolny Koordynator Technologii Informatycznych,
  – Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości „Menedżer w oświacie”

  kursy i certyfikaty:
  „Pracownia internetowa w każdej gminie” – Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski,
  Certyfikat Lidera Programu „Intel Nauczanie ku przyszłośći”
  Certyfikat egzaminatora European Computer Competence Certificate,
  Kurs firmy Vulcan „Plan Lekcji Optivum”,
  Kurs firmy Vulcan „Arkusz Otivum”

Nauczyciele

 • mgr Teresa Bromm
  nauczyciel kultury fizycznej

  WYKSZTAŁCENIE:

  – studia wyższe: wychowanie fizyczne – Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie filia Biała Podlaska; specjalizacja: trener II klasy w piłce siatkowej

 • mgr Alicja Biedroń
  nauczyciel języka polskiego

  • studia wyższe: Filologia Polska, specjalność nauczycielska (Uniwersytet Wrocławski)
  • studia podyplomowe: Nauczanie wiedzy o kulturze z elementami edukacji multimedialnej (Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości)

  kursy i certyfikaty:
  1.Kurs na egzaminatorów okręgowych komisji egzaminacyjnych- egzaminator gimnazjalny z języka polskiego (Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu)
  2.Kurs na egzaminatorów okręgowych komisji egzaminacyjnych- egzaminator maturalny z języka polskiego (Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu)

  3. Certyfikat trenera- 144 godzinny Kurs trenerski – PWP Szkoła Trenera dla nauczycieli z Dolnego Śląska (Fundacja „Krzyżowa” dla porozumienia Europejskiego oraz Grone-Schulen Niedersachsen GmbH gemeinnuetzig)
  4. Kurs – Komunikacja z trudnym uczniem- sztuka skutecznego porozumiewania się (Doradztwo-Terapia we Wrocławiu)
  5. Cykl szkoleń- Praca w sieci współpracy i samokształcenia wychowawców „Skuteczny wychowawca” w ramach realizacji projektu „W sieci”- modernizacja doskonalenia nauczycieli Powiatu Świdnickiego: Powiat Świdnicki/ Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Świdnicy)
  6. 40 godzinny kurs doskonalący- Pomiar dydaktyczny (Firma szkoleniowo-doradcza Anna Szywała w Świdnicy)
  7. Kurs- Wirtualna edukacja wyzwaniem współczesnej dydaktyki (Powiatowe Centrum Edukacji
  i kultury w Oleśnicy)
  8. Kurs udzielania pierwszej pomocy (PCK Świdnica)

 • mgr Marta Gasek
  nauczyciel języka polskiego

  WYKSZTAŁCENIE:

  – studia wyższe: filologia polska – Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze

  kursy i certyfikaty:
  Kurs Kwalifikacyjny Oligofrenopedagogika

 • mgr Izabela Glinka
  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej