Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy

Szkoła » kadra

Dyrekcja

 • mgr Alicja Matysik
  dyrektor

  WYKSZTAŁCENIE:

  – studia wyższe: Uniwersytet Wrocławski Wydział Filologii Polskiej

  studia podyplomowe:

  -Menedżer w Oświacie – Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu,
  – Sprawowanie Nadzoru Pedagogicznego – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im Angelusa Silesiusa
  w Wałbrzychu,
  – New Public Management- Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
  – Rewalidacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania
  i Przedsiębiorczości,
  – Tyflopedagogika – rewalidacja uczniów niewidomych i niedowidzących – Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania
  i Przedsiębiorczości,
  kursy i certyfikaty:
  Kurs na egzaminatorów okręgowych komisji egzaminacyjnych.
  Przewodnicząca zespołu egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu w części humanistycznej.

 • mgr Jerzy Tokarski
  wicedyrektor

  WYKSZTAŁCENIE:

  – studia wyższe: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze – wychowanie techniczne
  studia podyplomowe:
  – Uniwersytet Wrocławski – Informatyka,
  – Uniwersytet Wrocławski – Szkolny Koordynator Technologii Informatycznych,
  – Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości „Menedżer w oświacie”

  kursy i certyfikaty:
  „Pracownia internetowa w każdej gminie” – Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski,
  Certyfikat Lidera Programu „Intel Nauczanie ku przyszłośći”
  Certyfikat egzaminatora European Computer Competence Certificate,
  Kurs firmy Vulcan „Plan Lekcji Optivum”,
  Kurs firmy Vulcan „Arkusz Otivum”

Nauczyciele

 • mgr Urszula Besztyga
  bibliotekarz

  WYKSZTAŁCENIE:

  – studia wyższe: Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa – Uniwersytet Wrocławski Wydział Filologiczny – I stopień specjalizacji zawodowej – ODN Wrocław

  – studia podyplomowe: Studium Pedagogiczne – ODN Wrocław „Wychowanie do życia w rodzinie” DODN Wałbrzych

  kursy i certyfikaty:

  – „Opiekun Szkolnego Centrum Informacji Komputerowej” – Centrum Szkolenia Komputerowego
  – „Wzmocnienie Umiejętności Diagnozowania” – Firma Szkoleniowo-Doradcza Anna Szywała
  – „ABC Pomagania. Asertywność dla nauczycieli” – Urząd Miasta w Świdnicy
  – „Narkomania w szkole” IWZ ANAN
  – „Nasze spotkania” – program profilaktyczny -Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  – „Drugi Elementarz czyli Program Siedmiu Kroków” – Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  – „Narkomania w szkole” – Stowarzyszenie Inicjatywa Wobec Zagrożeń ANAN
  – „Poczucie własnej wartości” – Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu
  – „Pomóżmy młodzieży i sobie” – Firma Szkoleniowo – Doradcza Anna Szywała
  – „Podstawy Korzystania z Sieci Internet” – WODI

 • mgr Teresa Bromm
  nauczyciel kultury fizycznej

  WYKSZTAŁCENIE:

  – studia wyższe: wychowanie fizyczne – Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie filia Biała Podlaska; specjalizacja: trener II klasy w piłce siatkowej

 • mgr Alicja Biedroń
  nauczyciel języka polskiego

  • studia wyższe: Filologia Polska, specjalność nauczycielska (Uniwersytet Wrocławski)
  • studia podyplomowe: Nauczanie wiedzy o kulturze z elementami edukacji multimedialnej (Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości)

  kursy i certyfikaty:
  1.Kurs na egzaminatorów okręgowych komisji egzaminacyjnych- egzaminator gimnazjalny z języka polskiego (Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu)
  2.Kurs na egzaminatorów okręgowych komisji egzaminacyjnych- egzaminator maturalny z języka polskiego (Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu)

  3. Certyfikat trenera- 144 godzinny Kurs trenerski – PWP Szkoła Trenera dla nauczycieli z Dolnego Śląska (Fundacja „Krzyżowa” dla porozumienia Europejskiego oraz Grone-Schulen Niedersachsen GmbH gemeinnuetzig)
  4. Kurs – Komunikacja z trudnym uczniem- sztuka skutecznego porozumiewania się (Doradztwo-Terapia we Wrocławiu)
  5. Cykl szkoleń- Praca w sieci współpracy i samokształcenia wychowawców „Skuteczny wychowawca” w ramach realizacji projektu „W sieci”- modernizacja doskonalenia nauczycieli Powiatu Świdnickiego: Powiat Świdnicki/ Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Świdnicy)
  6. 40 godzinny kurs doskonalący- Pomiar dydaktyczny (Firma szkoleniowo-doradcza Anna Szywała w Świdnicy)
  7. Kurs- Wirtualna edukacja wyzwaniem współczesnej dydaktyki (Powiatowe Centrum Edukacji
  i kultury w Oleśnicy)
  8. Kurs udzielania pierwszej pomocy (PCK Świdnica)

 • mgr Danuta Chmielowiec
  nauczyciel historii i WOS
 • mgr Marta Gasek
  nauczyciel języka polskiego

  WYKSZTAŁCENIE:

  – studia wyższe: filologia polska – Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze

  kursy i certyfikaty:
  Kurs Kwalifikacyjny Oligofrenopedagogika

 • mgr Izabela Glinka
  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • mgr inż. Iwona Gregorczyk
  nauczyciel biologii i chemii

  WYKSZTAŁCENIE:

  – studia wyższe: wydział zootechniczny – Akademia Rolnicza we Wrocławiu

  – studia podyplomowe: Uniwersytet Wrocławski, biologia – Uniwersytet Wrocławski