Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy

Szkoła » kadra

Dyrekcja

 • mgr Alicja Matysik
  dyrektor

  WYKSZTAŁCENIE:

  – studia wyższe: Uniwersytet Wrocławski Wydział Filologii Polskiej

  studia podyplomowe:

  -Menedżer w Oświacie – Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu,
  – Sprawowanie Nadzoru Pedagogicznego – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im Angelusa Silesiusa
  w Wałbrzychu,
  – New Public Management- Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
  – Rewalidacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania
  i Przedsiębiorczości,
  – Tyflopedagogika – rewalidacja uczniów niewidomych i niedowidzących – Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania
  i Przedsiębiorczości,
  kursy i certyfikaty:
  Kurs na egzaminatorów okręgowych komisji egzaminacyjnych.
  Przewodnicząca zespołu egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu w części humanistycznej.

 • mgr Jerzy Tokarski
  wicedyrektor

  WYKSZTAŁCENIE:

  – studia wyższe: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze – wychowanie techniczne
  studia podyplomowe:
  – Uniwersytet Wrocławski – Informatyka,
  – Uniwersytet Wrocławski – Szkolny Koordynator Technologii Informatycznych,
  – Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości „Menedżer w oświacie”

  kursy i certyfikaty:
  „Pracownia internetowa w każdej gminie” – Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski,
  Certyfikat Lidera Programu „Intel Nauczanie ku przyszłośći”
  Certyfikat egzaminatora European Computer Competence Certificate,
  Kurs firmy Vulcan „Plan Lekcji Optivum”,
  Kurs firmy Vulcan „Arkusz Otivum”

 • mgr Adriana Krzyżaniak
  wicedyrektor

  WYKSZTAŁCENIE:
  – PWSZ im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, filologia angielska,
  – Uniwersytet Zielonogórski, filologia polska,
  – studia podyplomowe dla nauczycieli wspomagających,
  – studia podyplomowe z zarządzania oświatą i doradztwa zawodowego,

Nauczyciele

 • mgr Teresa Bromm
  nauczycielka wychowania fizycznego

  Wykształcenie:
  Akademia Wychowania Fizycznego w Białej Podlasce.
  kurs kwalifikacyjny:
  Wychowanie do życia w rodzinie

 • mgr Violetta Czerkawska
  nauczycielka przyrody, geografii
 • mgr Marta Gasek
  nauczycielka języka polskiego
 • mgr Izabela Glinka
  nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

  Wykształcenie:
  WYŻSZA SZKOŁA TOWARZYSTWA WIEDZY POWSZECHNEJ W WARSZAWIE- przy Uniwersytecie Warszawskim
  magister wczesnoszkolnej edukacji zintegrowanej
  Studia podyplomowe:
  Z ZAKRESU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ DODN we Wrocławiu-Filia w Wałbrzych
  Z ZAKRESU Oligofrenopedagogiki DODN we Wrocławiu-Filia w Bielawie

 • mgr Elzbieta Dzięgielewska
  nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

  Wykształcenie:
  Uniwersytet Wrocławski- wyższe studia zawodowe – wychowanie przedszkolne i kształcenie zintegrowane;
  Uniwersytet Opolski- wyższe studia magisterskie
  – kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym;
  Studia podyplomowe:
  Edukacja, rehabilitacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

 • mgr Magda Gawałek-Jekiel
  nauczycielka biblioteki, matematyki

  Wykształcenie:
  Uniwersytet Wrocławski Wydział Matematyki i Informatyki-kierunku matematyka,
  Studia podyplomowe:
  – Informatyka dla nauczycieli
  – Edukacja biblioteczna
  Dodatkowe umiejętności:
  -MOL NET+ Administrowanie systemem i korzystanie z aplikacji w celu kompleksowego zarzadzania biblioteka szkolną.
  -MOL NET+ Przygotowanie i realizacja Skontrum w bibliotece szkolnej.
  -Instruktor Jogi Akademia Szkolenia Trenerów
  -Redukcja Stresu Opartego na Uważności Mindfulness-Based Stress Reduction wg programu prof. Jona Kabat-Zinna
  Pozdrówki:)
  Magda

 • mgr Renata Grabowska
  nauczycielka wos-u
 • mgr Karolina Grochowicz
  nauczycielka świetlicy
 • mgr Izabela Jarmołowicz-Strubel
  pedagog szkolny
 • mgr Marta Jaworska
  psycholog szkolny
 • mgr Natalia Jezierska
  nauczycielka wdż
 • mgr Agnieszka Jeziorna
  nauczycielka wspomagająca
 • mgr Marek Kawalec
  nauczyciel techniki, informtyki i EDB
 • mgr Magdalena Klimkiewicz
  nauczycielka języka niemieckiego
 • mgr Elżbieta Klimkowska
  nauczycielka języka polskiego
 • mgr Beata Kolanek
  nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
 • mgr Leszek Kościołek
  nauczyciel informatyki, wychowania fizycznego
 • mgr Joanna Kot
  nauczycielka wspomagająca
 • mgr Alina Kowalska
  nauczycielka języka angielskiego

  Wykształcenie:
  – Uniwersytet Wrocławski Wydział Filologii Polskiej- filologia polska
  – Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych- pedagogika
  – Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu- filologia angielska
  studia podyplomowe:
  – Rewalidacja uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w placówkach ogólnodostępnych i integracyjnych- Collegium Humanitatis w Świdnicy
  kursy i certyfikaty:
  – English as a Second Language, American Language Academy, Indianapolis
  – English Literacy classes, J.Everett Light Career Center, Indianapolis
  – Metody aktywizujące proces nauczania w bloku humanistycznym
  – Kurs językowo- metodyczny dla nauczycieli języka angielskiego w klasach 1-3 szkoły podstawowej Teaching English to Young Learners
  – Kształtowanie kompetencji kluczowych ucznia w zakresie komunikacji interpersonalnej i pracy w grupie
  – Aktywna edukacja
  – Aktywne metody nauczania w zakresie stosowania technologii informacyjnej

 • mgr Klaudia Krzysztofik
  neurologopeda, logopedka, pedagog specjalny

  Wykształcenie:
  Studia licencjackie: – pedagogika opiekuńczo wychowawcza z resocjalizacją,
  Studia magisterskie: – pedagogika resocjalizacyjna,
  Studia podyplomowe:
  – logopedia z emisja głosu
  – zarządzanie oświatą
  – olinofrenopedagogika ze spektrum autyzmu
  – pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
  – neurologopedia
  Szkolenia: – sensoplastyka
            – arteterapia
            – muzykoterapia
            – terapia ręki
            – bajkoterpia
            – kinezjologia edukacyjna
            – pedagogika pracy jako metoda pracy z grupą
            – logorytmika
            – dziecko z zaburzeniami SI w przedszkolu i szkole
            – integracja odruchów ustno-twarzowych wg metody
               Swietłany Masgutowek
            – gry i zabawy – trudności w nauce czytania i pisania
            – diagnoza i terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy
            – rozwiązywanie problemów wychowawczych
            – podstawy czytania sylabowego z dziećmi
            – rozwijanie zdolności koncentracji uwagi,
              spostrzegawczości i pamięci w szkole, przedszkolu i
              placówce oświatowej
            – zastosowanie metody dobrego startu we wspomaganiu
              rozwoju psychoruchowego dzieci

 • mgr Małgorzata Kruk
  nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel wspomagający

  Wykształcenie:
  – studia licencjackie: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza Kolegium Nauczycielskie w Wałbrzychu;
  – studia magisterskie: pedagogika opiekuńcza i praca socjalna Uniwersytet Opolski
  – studia podyplomowe: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze;
  – studia podyplomowe: orientacja i poradnictwo zawodowe Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości;
  – studia podyplomowe: rewalidacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu;
  Szkolenia:
  – Wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami neurorozwojowymi – autyzm i zespół Aspergera DODN filia w Wałbrzychu;
  – Jak pracować z uczniem ze spektrum Autyzmu?;
  – Indywidualizacja pracy w zróżnicowanej klasie. Dostosowanie wymagań edukacyjnych w praktyce;
  – W całości i z osobna. Strategie dydaktyczne wspierające indywidualizację nauczania w zróżnicowanej grupie klasowej;
  – Planowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej a zmiany w systemie edukacji realizowanym w ramach grantu Dolnośląskiego Kuratora Oświaty;
  – Nowoczesne metody i technologie w nauczaniu języków obcych i nie tylko Firma Szkoleniowo-Doradcza Anna Szywała Świdnica;
  – Szkolenie dla doradców edukacyjno-zawodowych na obszarze makroregionu III współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
  – Aktywne metody pracy z grupą w doradztwie zawodowym w ramach sieci Doradców Zawodowych Ziemi Świdnickiej;
  – Nowoczesne narzędzia diagnostyczne w doradztwie edukacyjno-zawodowym- Kalejdoskop Kariery w ramach projektu Świdnicka Mozaika Edukacyjna organizowane przez fundację Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego;
  Każde dziecko jest zdolne. Wzmacniajmy talenty! IV Regionalna Konferencja Razem w lokalnej współpracy dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
  – Pozytywna dyscyplina w szkole i klasie.
  – Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej organizowany przez Centrum Pozytywnej Edukacji.
  Udział w programie Szkoła z Klasą 2.0 w roku szkolnym 2019/2020
  udział w Międzynarodowym programie Emocja 2021/2022
  udział w programie Uniwersytet Dzieci. Superbohaterzy nauki. Dokąd może nas zaprowadzić ciekawość?.

 • mgr Mariusz Kuc
  nauczyciel wychowania fizycznego
 • mgr Marta Kucharska
  nauczycielka oddziału przedszkolnego

  Wykształcenie:
  -Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, pedagogika opiekuńczo – wychowawcza.
  Studia podyplomowe
  -Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne,
  -Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, Organizacja pomocy społecznej.

 • ks. Grzegorz Kwiatkowski
  nauczycielka katecheta
 • mgr Małgorzata Madej
  nauczycielka wspomagająca
 • mgr Urszula Magda
  nauczycielka katecheta

  Wykształcenie:
  -Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, mgr teologii z pp

 • mgr Mariusz Maruszak
  nauczyciel wspomagający

  Wykształcenie:
  – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu, pedagogika opiekuńczo- wychowawcza z resocjalizacją- licencjat
  – Uniwersytet Opolski, pedagogika terapeutyczna z oligofrenopedagogiką- magisterskie
  Studia podyplomowe:
  – Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi, Organizacja i Zarządzanie Oświatą- podyplomowe

 • mgr Joanna Michałowska
  nauczycielka katecheta

  Wykształcenie:
  -Uniwersytet Zielonogórski, Filologia Polska ,
  -Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
  Kurs Kwalifikacyjny Zarządzanie Oświatą

 • mgr Alicja Muszyńska
  nauczycielka wspomagająca

  Wykształcenie:
  -Uniwersytet Wrocławski, studia magisterskie o specjalności Pedagogika Opiekuńczo – Wychowawcza
  studia podyplomowe:
  -Uniwersytet Wrocławski, Nauczanie wczesnoszkolne i przedszkolne,
  -Uniwersytet Wrocławski, Psychologiczne Wspomaganie Rozwoju Dzieci i Młodzieży z trudnościami;
  -Uniwersytet Wrocławski, Szkoła Kontaktów Interpersonalnych,
  -Dolnośląska Szkoła Wyższej Edukacji, Terapia pedagogiczna.
  Kursy kwalifikacyjne:
  -Tyflopedagogiki (specyfika pracy z niedowidzącymi) w Centrum Edukacji w Kłodzku;
  -Oligofrenopedagogika (specyfika pracy z upośledzonymi umysłowo) w Centrum Edukacji w Kłodzku;
  -Surdopedagogika(specyfika pracy z niedosłyszącymi) w Centrum Edukacji w Kłodzku;

 • mgr Anna Natanek
  nauczycielka języka angielskiego
 • mgr Maria Okrzesik
  nauczycielka matematyki

  Wykształcenie
  – Uniwersytet Wrocławski Wydział Matematyki i Informatyki, kierunek Matematyka
  studia podyplomowe:
  -Rewalidacja uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w placówkach ogólnodostępnych i integracyjnych- Collegium Humanitatis w Świdnicy
  -Edukacja Matematyczna z Technologią Informacyjną. Nowoczesne Metody Nauczania Matematyki
  Kursy:
  Kurs na egzaminatorów okręgowych komisji egzaminacyjnych

 • mgr Arkadiusz Oleksy
  nauczyciel muzyki, wychowania fizycznego

  Wykształcenie:
  WSP Zielona Góra Wydział Wychowanie Muzyczne, studia magisterskie,
  Studia Podyplomowe:
  AWF Wrocław, Gimnastyka Korekcyjna.

 • mgr Monika Oleksy
  nauczycielka chemii

  Wykształcenie:
  WSP w Częstochowie-wydział matematyczno-przyrodniczy kierunek- chemia
  Studia podyplomowe:
  Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości WSZIP w Wałbrzychu, wychowanie do życia w rodzinie, kształcenie integracyjne

 • mgr Agnieszka Olipra
  nauczycielka języka polskiego
 • mgr Karolina Pawul
  nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
 • mgr Małgorzata Pączka
  nauczycielka biologii, fizyki
 • mgr Joanna Piechota
  nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

  Wykształcenie:
  – Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie, pedagogika i poradnictwo zawodowe.
  – Dolnośląska Szkoła Wyższa. Wrocław, poradnictwo pedagogiczne.
  Studia podyplomowe:
  -Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze, pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna,
  -Uczelnia Nauk Społecznych, edukacja, rehabilitacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

 • mgr Helena Pietrzak
  nauczycielka biblioteki, języka polskiego
 • mgr Anna Pietrzyk-Lipka
  nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
 • ks. Kamil Raczycki
  nauczyciel katecheta
 • mgr Agnieszka Rogaczewska
  nauczycielka historii, wos-u, logopeda
 • mgr Irena Rymsza
  nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, historii
 • mgr Joanna Sierant
  nauczycielka języka angielskiego

  Wykształcenie:
  – Filologia angielska: studia licencjackie i magisterskie – specjalność nauczycielska i tłumaczenia specjalistyczne.
  – Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna: studia podyplomowe.
  – Pedagogika specjalna: edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu – studia podyplomowe.
  – Organizacja i zarządzanie oświatą – studia podyplomowe.
  Kursy uprawniające do prowadzenia zajęć:
  – Kompleksowa Terapia Ręki I, II i III stopnia – Grafomotoryka.
  – Zajęcia muzyczno-terapeutyczne (Pedagogika Zabawy, Rytmika, Metoda Dobrego Startu, Kinezjologia Edukacyjna, Metoda Aktywnego Słuchania wg. Bati Strauss, Metoda Carla Orffa, Taniec Integracyjny, Muzykoterapia).
  – Trener Umiejętności Społecznych I i II Stopnia (w spektrum autyzmu).
  – Polski Język Migowy – poziom podstawowy.

 • mgr Robert Skupień
  nauczyciel etyki
 • mgr Aneta Stanejko
  nauczycielka świetlicy, pedagog specjalny

  Wykształcenie:
  Pedagogika w zakresie nauczania początkowego -specjalność nauczycielska
  Podyplomowo:
  Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu,
           1. kierunek – wychowanie fizyczne dla nauczycieli
           2. kierunek – gimnastyka korekcyjna
  KPSW Jelenia Góra:
           – socjoterapia i terapia pedagogiczna
  KURSY KWALIFIKACYJNE I DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI:
  1. Oligofrenopedagogika
  2. Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i stopnia II
  3. Trener wspomagania
  4. Szkoła dla rodziców i wychowawców
  5. Trening Umiejętności Społecznych
  6. Redukcja Stresu Oparta na Uważności – Mindfulness based Stress Reduction wg programu prof. Jona Kabat-Zinna
  7. Uważność z klasą, certyfikowany kurs uprawniający do pracy z dziećmi.
  8. Joga w pracy z dziećmi.

 • mgr Agata Sudoł
  nauczycielka świetlicy
 • mgr Sylwia Suprynowicz
  nauczycielka matematyki
 • mgr Dariusz Suszek
  nauczyciel historii

  Wykształcenie:
  – Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu – mgr teologii z pp
  Studia Podyplomowe:
  – Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie – w zakresie historia w szkole

 • mgr Agnieszka Suszek-Kot
  nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, logopeda

  Wykształcenie:
  studia wyższe: Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
  – Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
  – Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne
  Studia podyplomowe:
  Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Neurologopedia Kliniczna z Wczesną Interwencją Logopedyczną
  – Logopedia Kliniczna

  Kursy i certyfikaty:
  – Niemowlak u logopedy, część I. Opieka logopedyczna nad niemowlakiem
  – Niemowlak u logopedy, część II Miobobo-krótkie wędzidełko języka u niemowląt
  – SMURF-Strategiczna metoda usprawniana realizacji fonemów w dyslalii obwodowej
  – Pozytywna Dyscyplina
  – Zachowania agresywne uczniów z niepełnosprawnością
  – Wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami neurorozwojowymi- autyzm i zespół Aspergera
  – Razem w lokalnej współpracy dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  – Czytanie uczestniczące
  – Jak zwiększyć skuteczność uczenia się
  – Rozbudzanie ciekawości poznawczej dziecka poprzez polisensoryczne poznawanie otoczenia.
  – Roczny kurs Pedagogiki Marii Montessori w zakresie edukacji wieku dziecięcego
  – Klanza- Aktywność muzyczno- ruchowa na podstawie metody aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss
  – Klanza- Nowe wiersze i opowiadania do kreślenia i składania
  – Klanza- Plastusiowy Pamiętnik
  – Praktyczne Kształcenie Dla Rynku Pracy

 • mgr Szejno-Król Anita
  nauczycielka grupy "0"

  Wykształcenie:
  studia licencjackie na kierunku: resocjalizacja,
  studia magisterskie na kierunku: pedagogika pracy socjalnej,
  Studia podyplomowe:
  – pedagogika przedszkolna z zarządzaniem przedszkolem,
  – edukacja, rehabilitacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
  szkolenie z zakresu kompleksowej terapii ręki I i II stopnia (diagnoza, warsztat, terapia)
  szkolenie z zakresu terapii ręki III stopnia – grafomotoryka

 • mgr Beata Ślęzak
  nauczycielka wspomagająca

  Wykształcenie:
  Dolnośląska Szkoła Wyższa (kierunek: Pedagogika specjalna-edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, studia licencjackie)
  Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości (kierunek: Pedagogika -edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna , studia magisterskie).
  Studia podyplomowe:
  Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości ( kierunek: nauczanie plastyki w szkole , studia podyplomowe).

 • mgr Agnieszka Tchorowska-Miszkuro
  nauczycielka matematyki

  Wykształcenie
  – studia wyższe magisterskie Politechnika Zielonogórska: specjalność nauczycielska matematyka z informatyką

  Dodatkowe kwalifikacje
  2016r. studia podyplomowe Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z Siedzibą w Wałbrzychu; nauczanie techniki – zajęć technicznych w szkole podstawowej i gimnazjum 2019r. studia podyplomowe Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości z Siedzibą w Wałbrzychu; nauczanie fizyki w szkole

  Kursy i szkolenia:
  * szkolenie Przygotowujemy do algebraizacji. O budowaniu podstaw w matematyce
  * szkolenie Rozumowania w arytmetyce i geometrii szkolenie …i dlatego lubię matematykę
  * szkolenie 1001 sposobów na powtórzenie i sprawdzenie wiedzy. Nowoczesne metody stawiające na rozwój motywacji wewnętrznej uczniów
  * szkolenie Różne sposoby rozwiązywania równań kwadratowych
  * szkolenie Triki na ciekawe lekcje matematyki
  seminarium Bezpieczeństwo uczniów w szkole. Procedury, kontrola, praktyka
  seminarium Edukacja otwarta – Nowe oblicze Edukacji dla wszystkich – na co powinni przygotować się nauczyciele?
  seminarium Bezpieczeństwo uczniów w szkole
  seminarium Identyfikacja dziecka w sytuacji kryzysowej
  szkolenie Lekcja:Enter!.

 • mgr Agnieszka Terlecka
  nauczycielka oddziału przedszkolnego
 • mgr Paulina Trelak
  nauczycielka świetlicy i edukacji wczesnoszkolnej
 • mgr Monika Urbanowicz
  nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
 • mgr Arkadiusz Walerowicz
  nauczyciel plastyki
 • mgr Ewelina Zemla-Wawrzyniak
  nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

  Wykształcenie:
  Uniwersytet Wrocławski, pedagogika ogólna – studia magisterskie,
  Państwowa Wyższa Szkoła im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza- studia licencjackie,
  Studia podyplomowe:
  -Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu, Zintegrowaną edukację wczesnoszkolną i przedszkolną
  -Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu, rewalidację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

 • Agnieszka Wołoszyńska
  nauczycielka języka angielskiego

  Wykształcenie:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, Filologia angielska-specjalizacja nauczycielska,

Skip to content