Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy

Szkoła » kadra

Dyrekcja

  • mgr Alicja Matysik
    dyrektor

    WYKSZTAŁCENIE:

    – studia wyższe: Uniwersytet Wrocławski Wydział Filologii Polskiej

    studia podyplomowe:

    -Menedżer w Oświacie – Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu,
    – Sprawowanie Nadzoru Pedagogicznego – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im Angelusa Silesiusa
    w Wałbrzychu,
    – New Public Management- Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
    – Rewalidacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania
    i Przedsiębiorczości,
    – Tyflopedagogika – rewalidacja uczniów niewidomych i niedowidzących – Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania
    i Przedsiębiorczości,
    kursy i certyfikaty:
    Kurs na egzaminatorów okręgowych komisji egzaminacyjnych.
    Przewodnicząca zespołu egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu w części humanistycznej.

  • mgr Jerzy Tokarski
    wicedyrektor

    WYKSZTAŁCENIE:

    – studia wyższe: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze – wychowanie techniczne
    studia podyplomowe:
    – Uniwersytet Wrocławski – Informatyka,
    – Uniwersytet Wrocławski – Szkolny Koordynator Technologii Informatycznych,
    – Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości „Menedżer w oświacie”

    kursy i certyfikaty:
    „Pracownia internetowa w każdej gminie” – Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski,
    Certyfikat Lidera Programu „Intel Nauczanie ku przyszłośći”
    Certyfikat egzaminatora European Computer Competence Certificate,
    Kurs firmy Vulcan „Plan Lekcji Optivum”,
    Kurs firmy Vulcan „Arkusz Otivum”

Nauczyciele