Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy

Szkoła » kadra

Dyrekcja

 • mgr Alicja Matysik
  dyrektor

  WYKSZTAŁCENIE:

  – studia wyższe: Uniwersytet Wrocławski Wydział Filologii Polskiej

  studia podyplomowe:

  -Menedżer w Oświacie – Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu,
  – Sprawowanie Nadzoru Pedagogicznego – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im Angelusa Silesiusa
  w Wałbrzychu,
  – New Public Management- Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
  – Rewalidacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania
  i Przedsiębiorczości,
  – Tyflopedagogika – rewalidacja uczniów niewidomych i niedowidzących – Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania
  i Przedsiębiorczości,
  kursy i certyfikaty:
  Kurs na egzaminatorów okręgowych komisji egzaminacyjnych.
  Przewodnicząca zespołu egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu w części humanistycznej.

 • mgr Jerzy Tokarski
  wicedyrektor

  WYKSZTAŁCENIE:

  – studia wyższe: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze – wychowanie techniczne
  studia podyplomowe:
  – Uniwersytet Wrocławski – Informatyka,
  – Uniwersytet Wrocławski – Szkolny Koordynator Technologii Informatycznych,
  – Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości „Menedżer w oświacie”

  kursy i certyfikaty:
  „Pracownia internetowa w każdej gminie” – Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski,
  Certyfikat Lidera Programu „Intel Nauczanie ku przyszłośći”
  Certyfikat egzaminatora European Computer Competence Certificate,
  Kurs firmy Vulcan „Plan Lekcji Optivum”,
  Kurs firmy Vulcan „Arkusz Otivum”

 • mgr Adriana Krzyżaniak
  wicedyrektor

Nauczyciele

Skip to content