Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy

Szkoła » kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2018-2019

Wprowadzono: 12 września 2018

Kalendarz roku szkolnego 2017-2018 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W ŚWIDNICY2018/2019  

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Wprowadzono: 11 września 2019

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W ŚWIDNICY w roku szkolnym 2019/2020

Kalendarz roku szkolnego 2017-2018

Wprowadzono: 20 grudnia 2017

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W ŚWIDNICY2017/2018 Przedstawiono Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców i Samorządowi Uczniowskiemu podczas spotkań 14 września 2017 r.