Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy

Na deskach teatru

18 i 19 marca 2019 r. w Świdnickim Ośrodki Kultury odbył się XVIII Przegląd Małych Form Teatralnych. W kategorii STARSI w przedstawieniu pt. „Jak Smutek ze Zgryzotą po świecie wędrował” wzięli udział uczniowie kl.4a i 4b naszej szkoły. W przeglądzie zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 105 wystąpiło 17 zespołów. Wyniki ogłoszone zostaną 26 marca br.