Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w Szkole Podstawowej nr 2 w Świdnicy

Sprawozdanie z realizacji zadań podjętych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Szkoła Podstawowa nr 2 w Świdnicy.

CAŁKOWITY KOSZT PROGRAMU – 15.000 zł, kwota przyznanego wsparcia finansowego – 12.000 zł, wkład własny – 3.000 zł. Liczba zakupionych książek – 851, w tym 13 audiobooków i 468 lektur.

 • Realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” rozpoczęliśmy w maju od upowszechniania informacji o programie. Nauczyciele, uczniowie i rodzice zapoznali się z założeniami programu
 • Klasy edukacji wczesnoszkolnej wzięły udział w badaniu sondażowym i odpowiadali na pytania: Jaką książkę chcieliby wypożyczyć z biblioteki szkolnej. Klasy 4-8 i III gimnazjum wypełniała ankiety czytelnicze
 • Podjęto współpracę z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną w Świdnicy oraz Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką we Wrocławiu filia w Świdnicy w zakresie: planowania zakupu książek, konsultowania propozycji listy książek,
  wymiany informacji na temat wydarzeń promujących czytelnictwo,
  udziału bibliotekarzy w konferencjach  
 • Zrealizowano działania promujące czytelnictwo:

 Konkurs plastyczny na plakat promujący czytelnictwo pn. „Wyobraź sobie…” W konkursie wzięło udział 40 uczniów, którzy zaprezentowali ciekawe pomysły plastyczne. Ich prace, promujące książki i czytanie, można było  oglądać w korytarzu na pierwszym piętrze. Po naradach jury przyznało nagrody książkowe dla wyróżnionych uczniów.

Pasowanie pierwszoklasistów na czytelnika”- Najmłodsze klasy naszej szkoły złożyły przyrzeczenie, że zawsze będą chętnie sięgać po lektury. W trakcie imprezy dzieci doskonale  rozwiązywały zadania z wiedzy o bibliotece. Nowi czytelnicy mieli szansę pochwalić się szczegółową wiedzą o  bohaterach literackich. Podczas pracy w grupie powstały plakaty dotyczące sposobów, jak dbać o książki.

„Dzień Głośnego Czytania w SP 2” – wizyta pana wiceprezydenta miasta i głośne przedstawienie bajki, w której głównym bohaterem jest Piotruś Pan. W gronie słuchaczy znaleźli się uczniowie klas pierwszych.

„Czytanie na dywanie” (kl. I-III) –  wspólne głośne czytanie dla uczniów, uczęszczających na świetlicę. Dzięki temu że dzieci siedzą na kolorowym, ogromnym dywanie, atmosfera jest niemal domowa. Mogą poczuć się bardzo swobodnie, położyć się na dywanie i poduszkach, zamknąć oczy i dać się ponieść opowieści. Taka forma słuchania bajek służy budowaniu więzi, rozbudzaniu wyobraźni i znakomicie przekonuje do książek nawet najbardziej opornych słuchaczy

Wystawy książek z różnych okazji: Święto Odzyskania Niepodległości, Święta Bożego Narodzenia

,,BohaterON’’ projekt zrealizowany na lekcjach historii
w klasie 5b, 6a oraz w klasie 8a, którego głównym celem było rozwijanie postawy patriotycznej. Efektem pracy uczniów było opracowanie tekstowe i graficzne życzeń i listów do uczestników Powstania Warszawskiego.

„Lekcje szacunku”  – Projekt został zrealizowany  na lekcjach języka polskiego w kl. 4a, 5a, 5b z  wykorzystaniem książek, dostępnych w bibliotece szkolnej: „Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach” oraz „Wielka księga uczuć”.

Efekty i wnioski

 • Wzrosło zainteresowanie biblioteką i czytaniem. Udział w imprezach czytelniczych
  i projektach edukacyjnych zachęcił uczniów do częstszych wizyt w bibliotece.
 • Cykliczne organizowanie imprez czytelniczych skupiło wokół biblioteki większą grupę uczniów, którzy być może w przyszłości staną się aktywnymi czytelnikami.
 • Nowości zakupione do biblioteki to atrakcyjne książki, często bestsellery, książki poczytnych autorów, nagradzane w prestiżowych konkursach literackich. Tak ciekawie doposażony księgozbiór pozwoli uczniom rozwijać zainteresowania, podejmować dyskusje na temat przeczytanych książek, stworzy możliwość uczestniczenia w ciekawych zajęciach i projektach edukacyjnych, zainicjuje nowe, ciekawe działania na rzecz promowania czytelnictwa.
 • Możliwość wypowiedzenia się w ankiecie czytelniczej i współdecydowania
  o zakupach sprawiła, że czytelnicy przychodzą i pytają o inne tytuły, książki
  o podobnej tematyce, sugerują nowe zakupy. W bibliotece wciąż funkcjonuje ,,księga życzeń’’, która nadal jest uzupełniana nowymi propozycjami.
 • Wzrosła świadomość  rodziców  w zakresie  znaczenia  książki i czytania w życiu młodego człowieka.
 • Program otworzył możliwości do nowych, ciekawych działań w bibliotece i w szkole. Przygoda z książką się nie kończy! Trwa nadal!