Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy

Program Bezpieczny Dolnoślązak 2021

Bezpieczeństwo to jeden z priorytetów SP2 , dlatego cieszymy się, że zostaliśmy zakwalifikowani do Projektu Bezpieczny Dolnoślązak.

Organizatorem programu jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego, a realizatorem Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu. Celem programu jest wsparcie szkół w projektowaniu działań mających na celu podniesienie świadomości uczniów na temat bezpiecznych zachowań oraz praktycznego wykorzystania umiejętności współdziałania ze służbami i organizacjami powołanymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

Ten niepowtarzalny w swoich założeniach program ma sprawić, że uczniowie dolnośląskich szkół nabędą umiejętności, które ułatwią im poruszanie się we współczesnym świecie, a także pozwolą reagować na niebezpieczeństwa i zagrożenia, którym podlegają osoby z ich najbliższego otoczenia.