Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy

Projekt SMOK w SP2

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy już trzeci rok realizuje projekt SMOK, czyli Szkolne Młodzieżowe Ośrodki Koszykówki. Jest to program mający na celu poszukiwanie i rozwój talentów już wśród najmłodszych dzieci ze szkół podstawowych. Jest on realizowany w formie bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych w wybranych szkołach na terenie całego kraju.

W programie szkoleniowym uczestniczą dziewczęta i chłopcy z klas 1-5. We wrześniu zajęciami zostali objęci nowi uczniowie z klas pierwszych, którzy poprzez zabawę i ćwiczenia  uczyli się ruchu i kontaktu z piłką. W klasach starszych nauczyciele wykorzystywali różne formy nauczania: zabawową,  ścisłą, fragmenty gry, nauczanie poprzez grę, małe gry. Dzięki sprzętowi  otrzymanemu z Polskiego Związku Koszykówki trenerzy , czyli pan Mariusz Kuc i Arkadiusz Oleksy mogą wprowadzać ciekawe elementy gry i doskonalić umiejętności małych asów parkietu.

Program treningowy oraz sprzęt w całości finansowany jest ze środków Polskiego Związku Koszykówki i Ministerstwa Sportu, natomiast dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy przy współpracy z Gminą Miasto Świdnica zakupiła stroje dla wszystkich dzieci biorących udział w programie.

AM