Warning: Parameter 2 to title_like_posts_where() expected to be a reference, value given in /wp-includes/class-wp-hook.php on line 324
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

WSTĘP DO DEKLARACJI
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.  o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sp2.swidnica.pl .

DANE TELEADRESOWE JEDNOSTKI
NAZWA: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków
WOJEWÓDZTWO: dolnośląskie
POWIAT: świdnicki
GMINA: Świdnica (gmina miejska)
MIEJSCOWOŚĆ: Świdnica
ULICA: Ofiar Oświęcimskich
NUMER: 30
KOD POCZTOWY: 58 – 105
TELEFON: 74 6406240
TELEFAKS: 74 6406240
ADRES E – MAIL: kontakt@sp2.swidnica.pl
STRONA WWW:  http://www.sp2.swidnica.pl
ADRES PODMIOTOWEJ STRONY BIP: http://bip.swidnica.nv.pl/sp2,a,76429,dane-teleadresowe.html
DATA PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI
Data publikacji strony internetowej: 2017-12-05
Data istotnej aktualizacji: 2023-03-08
STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ
 Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
-zamieszczone informacje w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości, bo zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
-zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci dokumentów .pdf lub .doc,
-zdjęcia i grafiki nie posiadają opisów alternatywnych, mają charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
-filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.

UŁATWIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ

Jest możliwość korzystania na stronie internetowej z następujących ułatwień:

  • powiększ tekst
  • zmniejsz tekst
  • szarość
  • wysoki kontrast
  • odwróć kontrast
  • jasne tło
  • podkreślenia linków
  • czytelna czcionka

SKRÓTY KLAWISZOWE
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiszowych.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ
Deklarację sporządzono dnia 2021-03-24. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefonicznie: 74 6406240 lub drogą elektroniczną kontakt@sp2.swidnica.pl Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO – SKARGOWA
Każdy ma prawo:
-zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
-zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
-wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
-dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
-wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
-wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeżeli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji, która jest niedostępna.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, wnoszący żądanie zostanie poinformowany, kiedy realizacja żądania będzie możliwa. Powinno to nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. W przypadku niedotrzymania terminów lub odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
1. Szkoła Podstawowa nr 2 w Świdnicy mieści się w jednym budynku. Składa się z budynku głównego i sali gimnastycznej. Szkoła położona jest przy ul. Ofiar Oświęcimskich 30 i uczą się w niej uczniowie kl. I – VIII, oddziału przedszkolnego „zerówka”, oddziału przedszkolnego 6-latki.
2. Wejście główne do budynku zlokalizowane jest od ul. Ofiar Oświęcimskich 30. Do wejścia można przejść z parkingu znajdującego się przed szkołą oraz od strony parkingu od ul. Zamenhofa. Od strony boiska szkolnego jest dostępna winda dla osób niepełnosprawnych, która dociera do każdego poziomu budynku. Wejście główne jest dostępne w godzinach pracy szkoły. Ponadto są jeszcze dwa wejścia (z boku szkoły i od strony boiska szkolnego), które w razie konieczności mogą być użyte jako wyjścia ewakuacyjne. Aby dostać się nimi do szkoły należy pokonać 4 stopnie lub podjazd dla osób niepełnosprawnych.
3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
4. W budynku na każdym poziomie znajduje się korytarz z dwiema klatkami schodowymi. Na środku korytarzy znajdują się toalety, w tym jedna dostosowana dla osób niepełnosprawnych (oprócz parteru).
5. Przed szkołą znajduje się plac, a za nim parking tylko dla pracowników szkoły. Z parkingu można dojść do wejścia głównego szkoły.
6. Z prawej strony budynku znajduje się boczne wejście do kuchni, wykorzystywane przez zewnętrzną firmę cateringową. Wejście nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych (prowadzą do niego schody- 8 stopni).
7. Budynek szkoły jest budowlą czterokondygnacyjną z windą i podjazdem ułatwiającym poruszanie się osobom niepełnosprawnym. Żadne schody nie mają podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
8. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
9. Do szkoły można wejść z psem asystującym.

 


Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function get_field() in /wp-content/themes/multimedia/functions.php:407 Stack trace: #0 /wp-content/themes/multimedia/single-szkola.php(14): render_galery() #1 /wp-includes/template-loader.php(106): include('/wp-content/the...') #2 /wp-blog-header.php(19): require_once('/wp-includes/te...') #3 /index.php(17): require('/wp-blog-header...') #4 {main} thrown in /wp-content/themes/multimedia/functions.php on line 407