Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy

Marzec 2018 – Pierwszaki Prawdziwymi Czytelnikami!

„Jestem czytelnikiem i będę stosował zasady dotyczące zachowania się i korzystania z biblioteki szkolnej” – tak oznajmiły dzieci z klasy 1a i 1b w uroczystym ślubowaniu które złożyły, kiedy przyszły wraz ze swoimi wychowawczyniami i rodzicami na uroczystość Pasowania na Czytelnika.  Po przywitaniu przez Panie Bibliotekarki oraz Pana Dyrektora, wszyscy obejrzeli krótkie przedstawienie o książkach w wykonaniu koleżanek i kolegów z klasy 4a. Następnie przy pomocy przygotowanej prezentacji dzieci zgadywały, z jakiej bajki pochodzą bohaterowie. Okazało się, że to zadanie nie sprawiało żadnych trudności i dzieci z łatwością odgadywały tytuły znanych baśni oraz doskonale rozpoznawały ich bohaterów. Po złożonym ślubowaniu wszyscy nowi czytelnicy otrzymali pamiątkowe medale „Jestem czytelnikiem” i obiecały często odwiedzać bibliotekę szkolną.

Słowa dotrzymały i przybiegają na każdej przerwie.

Przygotowały: p. Urszula Besztyga, p. Agnieszka Tłuczek, p. Jolanta Trzop

Tekst Przysięgi:

 

My uczniowie pierwszej klasy

uroczyście przyrzekamy,

że będziemy kochać książki,

krzywdy robić im nie damy

i wskazówek i rad książek,

będziemy słuchać z uwagą.

Obowiązki czytelnika

traktować z wielką powagą

Przyrzekamy!