Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy

Rada Rodziców

Opłata roczna na Radę Rodziców na podstawie deklaracji wpłat. Opłata nie jest obowiązkowa ale umożliwia wspieranie działań szkoły i inicjatyw uczniów, wychowawców. Wszystkie środki przeznaczone są na potrzeby uczniów. Opłaty będzie można dokonywać na konto Rady Rodziców.

82 124019781111001119598576 BANK PEKAO SA W ŚWIDNICY

Skip to content