Projekty

Łamanie barier – siła języków i technologii cyfrowychnumer umowy: 2023-1-PL01-KA122-SCH-00140949  w ramach projektu Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego

Całkowita wartość projektu : 159.037,83 zł w tym 131.238,00 PLN to wkład Funduszy Europejskich

Cele projektu 

  1. Poznanie sposobów korzystania z różnorodnych zasobów cyfrowych w celu uatrakcyjnienia zajęć dla uczniów
  2. Wsparcie dla uczniów w gorszej sytuacji: o specjalnych potrzebach edukacyjnych, emigrantów, uchodźców, uczniów z rodzin dysfunkcyjnych
  3. Podniesienie kompetencji językowych nauczycieli i uczniów

 

Dokumetacja rekrutacyjna

Opis projektu

Z

Projekt został przygotowany w celu umożliwienia pracownikom Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy doskonalenia kompetencji zawodowych poprzez szkolenia i doświadczenia w wymiarze międzynarodowym. Dla uczniów natomiast jest możliwością udziału w wielu ciekawych działaniach na terenie szkoły i w środowisku lokalnym i wymianach międzynarodowych. Wszystkie działania projektowe są finansowane ze środków Unii Europejskiej i są bezpłatne dla uczestników. Dzięki wyjazdom za granicę  uczniowie staną się bardziej otwarci, przełamią bariery językowe, nieśmiałość czy stres związany z  prezentowaniem własnej pracy. Jest to też dla nich okazja do odkrycia swoich mocnych stron czy talentów.   Przedsięwzięcie dotyczy rozwoju umiejętności interpersonalnej, kształtowania otwartości kulturowej wśród pracowników i uczniów. Projekt  umożliwi uczestnikom praktyczne wykorzystanie w rozwoju zawodowym i osobistym zdobytej wiedzy i umiejętności, zwiększy motywację do samodoskonalenia zawodowego oraz przyczyni się do podwyższenia aspiracji zawodowych i osobistych. Zdobyte doświadczenie i nabyte kompetencje zostaną włączone do planu rozwoju szkoły, co usprawni proces wychowawczo-dydaktyczny.

 W ramach projektu

  • 11 nauczycieli wyjedzie na zagraniczne kursy doskonalące

  • 6 nauczycieli wyjedzie na obserwację pracy do szkół partnerskich

  • 8 uczniów wyjedzie na wspólne zajęcia do szkoły partnerskiej

STAFF

Realizacja 

Protokół  rekrutacji uczniów

Protokół  rekrutacji uczniów w przedsięwzięciu „Łamanie barier – siła języków i technologii cyfrowych” w ramach programu Fundusze Europejskie dla  Rozwoju Społecznego 2021- 2027 “Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej” numer umowy:...

DRUGI WYJAZD NAUCZYCIELI NA MOBILNOŚĆ ZAGRANICZNĄ – KRETA

DRUGI WYJAZD NAUCZYCIELI NA MOBILNOŚĆ ZAGRANICZNĄ – KRETA

Czas na obserwację pracy w szkole partnerskiej na Krecie. Rethymio to mała urokliwa miejscowość nad morzem. Szkoła, którą odwiedziliśmy jest szkołą eksperymentalną, przyjazną. Oddziały są kilkunastoosobowe, uczniowie uczą się poszanowania dla swojego regionu i...

Pierwszy wyjazd nauczycieli na mobilność zagraniczną

Pierwszy wyjazd nauczycieli na mobilność zagraniczną

Szkolenie w Barcelonie - "Teach with a twist! Motivate your students with creative teaching strategies" to okazja do wymiany doświadczeń z nauczycielami z innych krajów, podniesienia swoich kompetencji językowych, a przede wszystkim poznania nowych, innowacyjnych...

Skip to content